סילמט הפצה

היבואנית בלעדית של

קונצן הדנטלי הגדול בעולם

כנס התנסות ברומניה בוקרשט רומניה בעלות סמלית של 500$ *

לקונים ערכת 20 מקרים. ערכה הכוללת ברקטים, חוטים, טיובים וספר הדרכה

במחיר הכרות של - 9,600 ₪ כולל טיסה, לינה והשתתפות בכנס

החל ב 01.01.2018 תופסק אספקת מוצרי סדרת AVEX עקב הפסקת ייצור הסדרה.

OmniArch PLUS
MicroArch PLUS
BioForce PLUS

חדש! סדרת מוצרי 

CCO System

כנס התנסות בבוקרשט רומניה בעלות סמלית של 500$ *

לקונים ערכת 20 מקרים. ערכה הכוללת ברקטים, חוטים, טיובים וספר הדרכה

במחיר הכרות של - 9,600 ₪

  •  כולל טיסה, לינה והשתתפות בכנס

החל ב 01.01.2018 תופסק אספקת מוצרי סדרת AVEX 
עקב הפסקת ייצור הסדרה.

OmniArch PLUS
MicroArch PLUS
BioForce PLUS

חדש! סדרת מוצרי 

CCO System 
כנס התנסות בבוקרשט,רומניה 

עלות סמלית של 500$ * לקונים ערכת 20 מקרים. 

ערכה הכוללת ברקטים, חוטים, טיובים וספר 
הדרכה במחיר הכרות של - 9,600 ₪

כולל טיסה, לינה והשתתפות בכנס​.

לפרטים >